ZNAK A VLAJKA OBCE

 

Informace ke znaku a vlajce Obce Dolní Hbity

            Dne 10. června 2009 schválilo Zastupitelstvo naší obce po předchozích dřívějších projednáních ZNAK a VLAJKU OBCE.

 

Znak:

 

Vlajka:

 

 

ZNAK OBCE

Popis:

            V zeleném štítě zlatá liliová koruna o třech viditelných listech s červeným vyložením nad osmi (4, 3, 1) zlatými květy třezalky s červenými pylovými tečkami. Zelená má barvu lesů, přírody, venkova, zemědělství. Koruna ukazuje k českým králům, se kterými jsou spojeny téměř celé dějiny Obce. Květy třezalky se vztahují ke sv. Janu Křtiteli, kterému je zasvěcen dolnihbitský kostel. Počet květů se shoduje s počtem částí Obce.

VLAJKA OBCE

Popis:

            Zelený list, uprostřed žlutá liliová koruna o třech viditelných listech s červeným vyložením nad osmi (4, 3, 1) zlatými květy třezalky s červenými pylovými tečkami.

 

SYMBOLIKA

Zelená barva:

            Nejstarší dějiny obce jsou spojeny s „foršterstvím“ a „lovčovstvím“ panství – obojí má vztah k lesům – s ním je spojena zelená barva štítu a listu. Zelená je také barva charakterizující v obecné rovině přírodu, venkov, zemědělství.

 

Zlatá liliová koruna

            Návrh se odvíjí od nejstarších dějin obce spojených s českými králi. I historie v době předbělohorské je spojena s královským panstvím příslušným ke hradu Karlštejn, založeným králem              a císařem Karlem IV. Proto je volen symbol obecné královské koruny, která je inspirována českou tzv. svatováclavskou korunou zhotovenou králem Karlem IV.

 

Květy třezalky

            Květy třezalky symbolizují dolnohbitský kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli. Sv. Jan Křtitel patří k nejvýznamnějším křesťanským světcům. Je považován za posledního v řadě starozákonných proroků a prvního ze světců Nového zákona. Po staletí je Janův den důležitým svátkem v kalendáři             a souvisí to také s tím, že 24. červen byl označován za den slunovratu. Také se zvláštní účinek přisuzuje třezalce, která v tuto dobu kvete zářivě žlutými květy – přičítá se jí ochrana proti zlým duchům a ďáblu. Byla léčivou bylinou již v dávné minulosti a působila proti krvácení, nemocem žaludku a jater a proti otevřeným ranám. K nejrozšířenějšímu druhu patří třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). V lidových pověrách hrála třezalka tečkovaná velkou roli, protože její květy po rozemnutí zbarvují červeně (symbol krve).

            Osm květů třezalky na znaku má dále symboliku osmi částí naší Obce (Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí).