Dolnohbitský maďal ( kaštan )

Název památného stromu:

Dolnohbitský maďal

Vyhlášení:

20. 10. 1981

Počet jedinců:

1

Druh dřeviny:

jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Číslo ústředního seznamu:

211019.1/1

Obec:

Dolní Hbity

Katastrální území:

Dolní Hbity

Číslo parcelní pozemku:

5/2

Popis lokality:

u morového kříže naproti kostelu

GPS:

49°39'24.133"N, 14°10'8.849"E

Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:

352 cm (v roce 2004)

Výška:

25,5 m

Věk:

cca 220 let

Zdravotní stav:

strom vitální, ošetřen v roce 2007

Důvody ochrany:

soliterní mohutný strom se silným kmenem

Ochranné pásmo:

kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí