Dolnohbitská restaurace

           Stará dolnohbitská hospoda „U Supů“ byla v provozu již za 1. republiky, do konce užívání byla u všech Hbiťáků velice oblíbená a mají na ni určitě velmi hezké vzpomínky. Malé, komorní prostředí, hosté seděli blízko sebe, jeden slyšel dobře druhého, a to všechno mělo něco do sebe.

           Doba však šla dál, vnitřek budovy stárnul, a proto  přišel názor, že by bylo dobré postavit si ve Hbitech hospodu novou. Myšlenka se ujala, a tak  se rozjela akce, která  měla slavnostní zakončení  18. června 1977, kdy byla slavnostně otevřena hospoda, která byla postavena vlastníma rukama Hbiťáků, kteří  velkou většinu prací prováděli v  tkzv. akci „Z“, to znamená zdarma, i když  materiál a pozdější odborné práce financoval ONV a Jednota Příbram, která se také po dokončení stala vlastníkem budovy.

           Práce na stavbě začaly ve druhé polovině roku 1974. Pro stavbu bylo vybráno místo, které nebylo na návsi, tedy v centru obce, ale vlastně na okraji, což vyvolávalo zpočátku smíšené pocity, že to není ideální prostor. Později se ale ukázalo, že tyto obavy byly zbytečné. Stavba pokračovala v letech 1975, 1976 a v první polovině r. 1977. Každou sobotu od března do listopadu, tak jak to umožňovalo počasí,  konaly se brigády, kterých se  zúčastňovali snad všichni  Hbiťáci od žákovských a dorosteneckých let až po důchodce a v závěrečném období, když bylo potřeba uklízet, tak samozřejmě také ženy. Asi by se těžko  hledal někdo, kdo se nikdy žádné brigády nezúčastnil. Pokud ano, jenom proto, že k tomu měl vážný důvod. Na brigádách bývalo plno legrace a  účastníci se při práci většinou velmi dobře bavili.

            Každým rokem stavba přibývala a rostla. Může se zdát, že celková doba stavby byla dlouhá, ale musíme si uvědomit, že práce se prováděly jen jednou týdně v dopoledních hodinách. Teprve když se začalo přibližovat dokončení, musely se provádět i odborné práce, které již nebylo možné provádět v akci „Z“. Tyto práce prováděli řemeslníci placení obcí   během celého týdne.

             Blížil se červen roku 1977 a s ním se blížilo také otevření nové hospody. Všichni kdo se nějakým způsobem podíleli na výstavbě, nemohli se již dočkat. Přišel dlouho očekávaný den, to je  18 . června, týden před poutí. V nové hospodě proběhla slavnostní schůze, kde bylo celé období výstavby zhodnoceno, a také byli oceněni ti, kteří se na budování nejvíce ve svém volném čase podíleli. Pak následovala volná zábava, při které nemohla chybět dolnohbitská Švitorka a všichni přítomní si s chutí zazpívali.

              Pro mladší generaci a pro ty, kteří v  té době  v  Dolních Hbitech ještě nebydleli  musím připomenout, že v červnu 1977 nebyl ještě součástí hospody sál, který se začal  přistavovat v  r.  1979, dokončen byl v r.1980 a otevřen při Hasičském bále v lednu r. 1981. Sál patří v současné době Obecnímu úřadu Dolní Hbity.

             Takže to je stručně k historii postavení dolnohbitské hospody. Psát jenom o postavení  však není všechno. Musím se také stručně zmínit o tom, k čemu je hospoda využívána a  co pro Hbiťáky vlastně  znamená.

              Kdyby existovala kronika, která by zachycovala, co všechno se v hospodě za dobu její existence odehrálo, jak se  tam lidé bavili v dobré náladě, jak tam zapíjeli špatnou náladu, jak se tam projevovala radost, láska i žal, jak se tam slavilo i nadávalo, musela by taková kniha zaujmout velkou většinu obyvatel.