Luhovský smrk

Název památného stromu:

Smrk na Vrtance

Vyhlášení:

20. 10. 1981

Počet jedinců:

1

Druh dřeviny:

smrk ztepilý (Picea Abies)

Číslo ústředního seznamu:

211053.1/1

Obec:

Dolní Hbity

Katastrální území:

Luhy

Číslo parcelní pozemku:

268/1

Popis lokality:

nad koupalištěm na Vrtance

GPS:

49°39'51.275"N, 14°11'32.096"E

Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:

260 cm (v roce 2004)

Výška:

25 m

Věk:

cca 170 let

Zdravotní stav:

dobrý

Důvody ochrany:

stáří, vzrostlý strom

Ochranné pásmo:

kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí