Dub v Nepřejově

Název památného stromu:

Dub v Nepřejově

Vyhlášení:

20. 10. 1981

Počet jedinců:

1

Druh dřeviny:

dub letní (Quercus robur L.)

Číslo ústředního seznamu:

211066.1/1

Obec:

Dolní Hbity

Katastrální území:

Nepřejov

Číslo parcelní pozemku:

54/2

Popis lokality:

v soukromé zahradě domu, čp. 17

GPS:

49°38'30.104"N, 14°10'28.991"E

Obvod kmene ve výšce
130 cm nad zemí:

350 cm

Výška:

22 m

Věk:

cca 190 let

Zdravotní stav:

dobrý

Důvody ochrany:

vzrostlý strom

Ochranné pásmo:

kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí