OSMIČKA  A ČESKÝ  STÁT

Více informací k jednotlivým rokům a událostem najdete po otevření barevně označených slov.

Objeví se stránky WIKIPEDIE - OTEVŘENÁ ENCYKLOPEDIE.

 

1108

Po zániku Velkomoravské říše v roce 907, začali na území Čech vládnout Přemyslovci, první doložitelný

kníže Bořivoj. Ti začali likvidovat ostatní silné slovanské kmeny, nejprve 28.9. 995 Slavníkovce na hradě Libici,

a potom v uvedeném roce Vršovce

Vyvraždění Vršovců

 

1278

Smrt krále Přemysla Otakara II - jednoho z největších českých panovníků, nazývaného král železný a zlatý

 

1348

Založení university v Praze Karlem IV

Založení Nového Města pražského

 

1378

Úmrtí Karla IV

Začátek vlády jeho syna Václava IV

 

1458

Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem

Jiří z Poděbrad nepocházel z žádné panovnické dynastie, ale byl příslušník české šlechty.

Prosazoval myšlenky umírněného husitství a přijímání podobojí, proto byl také nazýván husitský král.

 

1618

Pražská defenestrace , pokus české šlechty vymanit se z nadvlády Habsburků, začátek třicetileté války

 

8. listopadu 1620

Osmička sice není na konci, ale na začátku, ale její význam je pro český stát obrovský

Bitva na Bílé hoře, začátek tvrdého potlačování českého národa vládnoucími Habsburky

 

 

1648

Konec třicetileté války  - Vestfáslký mír

Švédské obléhání Prahy a její drancování - obrovské množství kulturních

památek po Rudolfu II,  které Švédové trvale odmítají vrátit  -  ZDE

 

1748

 Ztráta Slezska po Sedmileté válce  mezi Rakouskou monarchií a Pruskem, Bavorskem, Francií

 

1818

Založení Vlasteneckého muzea v Čechách - Českého národního muzea

 

1848

Revoluční rok ve větší části Evropy

Tento rok měl velký význam i pro Čechy a Moravu

Zrušení poddanství a roboty

Slovanský sjezd

Pražské červnové povstání

Začátek vlády Františka Josefa I

 Vydání Komunistického manifestu , díla které poznamenalo svět  až do současnosti

 

1868

16. května byl položen základní kámen pro stabu Národního divadla

 Název Rakouské monarcjie Rakousko - Uhersko

 

 

1878

Založení sociálně demokratické strany v Čechách

 

1918

Vznik Československé republiky

 

1938

Podepsání mnichovské dohody - zrada Československa západními spojenci

 

1948

Uchopení moci v Československu komunisty

 

1968

Pražské jaro a okupace Československa státy Varšavské smlouvy

 

1978

První československý kosmonaut ve vesmíru

 

1998

Česká republika olympijským výtězem  v ledním hokeji v Naganu

 

Dolní Hbity a roky končící osmičkou

Dolní Hbity ovlivnila řada výše uvedených roků, které měly vliv na celý náš stát.

Jsou však další události v letech končících osmičkou, které měly zásadní význam pro naši obec.

 

10. 6. 1868 - Položení základního kamene k výstavbě kostela

26. ledna 1968  -  Požár kostela v Dolních Hbitech - Dolnohbitské listy 3/ 2017, str. 17

20.4. 1998 - kostel sv. Jana Křtitele  vyhlášen Kulturní památkou ČR

 

 

ZPĚT