ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLU SI VZÍT NEDÁME

 

            Vážení spoluobčané,

         v obci se množí různé zvěsti o tom, že se bude v Dolních Hbitech rušit základní škola. Dokonce již někdo vymyslel, že by z ní měl prý být domov důchodců.

         Rád bych tímto článkem reagoval a pokusil se vyvrátit všelijaké zvěsti, které nejsou pravdivé.

         V současné době připravuje Ministerstvo školství nový koncepční materiál, který řeší budoucí financování základních škol. Tento materiál je zatím ve fázi pouhého projednávání a podle ohlasů odborníků, ekonomů i veřejnosti by měl být nakonec upraven.

         V současné době je ale návrh takový, že by jednotlivé obce, které provozují školy, kde je málo žáků na jednu třídu, doplácely na mzdy učitelů. Ministerstvo si stanovilo jako optimum 24 žáků na jednu třídu. V Dolních Hbitech máme v současné době průměrný počet žáků kolem 14. Obdobná je i situace na většině venkovských škol. Pro vaši představu by obec, která má cca 14 žáků na jednu třídu, měla přispívat navíc na mzdy učitelů částkou kolem 1 300 000,- Kč ročně. Již v současné době naše Obec přispívá na provoz školy částkou 1 200 000,- Kč. Sečteno a podtrženo – celkem 2 500 000,- Kč. To je stav, který je dlouhodobě neudržitelný. Nakonec by si musely všechny venkovské obce zrušit svoje základní školy po celé republice. Nyní probíhají jednání starostů a různé akce, aby Ministerstvo uznalo, že dělá chybu. Vítané jsou i petice, které občané podepisují i v Dolních Hbitech. Doufáme, že Ministerstvo k těmto podpisovým akcím i k argumentům starostů přihlédne.

          Na jednání Zastupitelstva Obce Dolní Hbity dne 20. 3. 2012 jsme se touto problematikou zabývali a zastupitelé vydali společné prohlášení, že v každém případě Základní školu v Dolních Hbitech podrží a finančně podpoří. Zrušení školy je téměř nevratným krokem, který se nikde, kde byl učiněn, nepodařilo napravit.

          Nikdo se proto nemusí obávat, že by Obec Základní školu rušila. Základní škola je pro naši Obec velkou prioritou. Je prestiží Obce. Výrazně se podílí na místní kultuře. Pro naše občany je škola důležitá a potřebná. Zastupitelé proto udělají maximum, aby zde škola zůstala.

                                                                                                  Jan Michálek

 

Níže je uveden text petice, kterou podepisují naši občané na podporu Základní školy v Dolních Hbitech:

 

         Vážený pane ministře,

         jako rodiče a opatrovníci dětí školou povinných s velkými obavami sledujeme diskusi, která se v současné době odvíjí k nově připravovanému Koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního školství.

         Tak jak je v současné době systém nastaven, bude mít nejspíše dopad na obecní rozpočty a potažmo nakonec na možné rušení základních škol na venkově.

         Jsme občané Obce Dolní Hbity, kde se nachází základní škola s devíti ročníky.    

         Dle sdělení zástupců naší Obce by naplnění Koncepčního záměru znamenalo další dodatečný výdaj na platy učitelů ve výši cca 1 300 000,- Kč. Již v současné době Obec přispívá na provoz školy částkou 1 200 000,- Kč. To by pro obec znamenalo roční výdaje za školu ve výši 2 500 000,- Kč, které by si rozhodně nemohla dovolit uvolnit z rozpočtu. Pokud by zde byl ponechán pouze první stupeň, obec by dále dotovala provoz celé budovy, který by se oproti v současné době placené částce 1 200 000,- Kč o mnoho nesnížil.

         Naše škola je vedená jako škola rodinného typu, kde je o děti po všech stránkách postaráno. Je velice dobře vybavená učebními pomůckami. V loňském roce obdržela dotaci ve výši 1 600 000,- Kč na učební pomůcky a vybavení interaktivními tabulemi. Kvalita školy je na velice dobré úrovni, což dokládají zápisy školní inspekce. Učí zde rovněž vzdělaní učitelé, kteří dle našeho názoru dětem dokážou poskytnout individuální přístup. Děti z naší Obce nemusejí dojíždět do městských anonymních škol v Příbrami, kde jsou mnohem více ohroženy negativními vlivy (drogy, šikana, ohrožení mravní výchovy…). Městské školy jsou daleko víc anonymní. Problematické by bylo také samotné dojíždění, které nejen že stojí rodiče nemalé finanční prostředky, ale pro děti i rodiče znamená svým způsobem ztížení podmínek života na venkově.

         Život na venkově je již svým způsobem komplikovaný. Mnoho rodin se nyní na venkov stěhuje zejména proto, že se zde v posledních letech podařilo vybudovat určité sociální a technické zázemí (školy, školky, kanalizace, vodovody, kulturní domy, pošty…). Obáváme se, že díky případnému rušení místní základní školy se mnoho rodičů rozhodne přestěhovat zpět do města a nastane tak zpětný odliv občanů z obce.

         Vážený pane ministře, vzhledem k problémům, které by nám navrhovaná Koncepce mohla přinést, Vás vyzýváme, abyste využil svého vlivu k jejímu pozměnění, či případnému zrušení tak, aby v menších obcích nedošlo vlivem ztížených podmínek pro obce k rušení místních základních škol. Vybudování kvalitní školy trvá mnoho let, její zrušení může proběhnout velice rychle a bez jakékoli možnosti vrátit tento stav zpět. Žádáme Vás, abyste ještě jednou zvážil své kroky, které by mohly nenávratně poškodit život na venkově.